Zelftest » Nieuws » Mensen met lager inkomen meer risico om te sterven

Mensen met lager inkomen meer risico om te sterven

Volgens de cijfers van het CBS is de kans groter om dood te gaan aan Corona bij mensen met een laag inkomen. Het sterftecijfer is door het statistiekbureau tijdens de eerste Coronagolf onderzocht, en daaruit blijkt dat de leefstijl van mensen met een laag inkomen daar een rol in speelt. 

Het CBS stelt dat mensen met een laag inkomen ongezonder leven, en dat heeft invloed op de kans om dood te gaan. Factoren die daarbij een rol spelen zijn roken, overgewicht, en ongezond eten. 

 

Jezelf beschermen door te testen op Corona

Je kunt jezelf en je omgeving beschermen door jezelf regelmatig te testen op Corona. Ook wanneer er geen klachten zijn kun je wel het virus bij je dragen. Dat betekent dat je andere mensen kunt besmetten met Corona zonder dat je het zelf door hebt. Door jezelf te testen weet je of je actie moet ondernemen. Met de Corona zelftest kun je jezelf heel gemakkelijk testen op COVID-19. Binnen 15 minuten weet je of je positief of negatief getest bent op het Coronavirus.