3 verschillende Corona vaccins in Nederland

corona vaccins in nederland

Momenteel worden er 3 verschillende Corona vaccins gebruikt in Nederland. Dit zijn ze: Moderna AstraZeneca BioNTech/Pfizer (Comirnaty) Werking van de Corona vaccins Ons immuunsysteem beschermt ons lichaam tegen het ziek worden door onder andere een bacterie of virus. De meeste infectieziekten (virus of bacterie) krijg je maar een keer. Mocht je het toch een 2de …

Lees meer

Mogelijke bijwerkingen Corona vaccins

bijwerkingen covid vaccin corona

Ieder medicijn/vaccin kan een bijwerking hebben en dat geldt ook voor de COVID-19 vaccins. Wat de mogelijke bijwerkingen per vaccin zijn lees je hieronder. Mogelijke bijwerkingen AstraZeneca vaccin Bijwerkingen zijn vermeld volgens systeem/orgaanklasse van MedDRA. De frequentie van bijwerkingen wordt gedefinieerd als: zeer vaak (≥ 1/10); vaak (≥ 1/100, < 1/10); soms (≥ 1/1.000, < …

Lees meer

Corona bloedtest

corona bloedtest serologisch antistoffen test

Een Corona bloedtest (serologische test) is een Coronatest waarmee gezocht wordt naar antistoffen (antilichamen). Met een Corona bloedtest kan niet worden vastgesteld of iemand op dit moment COVID-19 heeft. Wel kan er worden vastgesteld of iemand het virus heeft gehad. Het lichaam maakt namelijk antistoffen aan in het bloed (IgG/IgM) wanneer iemand het Coronavirus heeft …

Lees meer

Antigeen test

antigeen test corona healgen

De antigeen test is een Coronatest waarmee aangetoond kan worden of iemand Corona heeft. Antigeen wordt afgekort met Ag. De Corona-Zelftest is ook een antigeen test (sneltest). Bij een antigeen test wordt er een monster genomen uit de keel of neus met behulp van een wattenstaaf (test swab). Bij een antigeentest reageert de test op …

Lees meer

Corona blaastest

corona blaastest

De Corona blaastest is een aantal keer in het nieuws verschenen. De eerste berichten waren zeer positief. De blaastest kan namelijk in enkele seconde waarnemen of iemand Corona heeft. Echter is de Spironose, zoals de elektrische Corona neus ook wel genoemd wordt, buiten gebruik gesteld. In februari bleek de neus namelijk niet helemaal betrouwbaar te …

Lees meer

Varianten van het Coronavirus

corona varianten en mutaties

Wanneer een virus zoals het SARS-CoV-2 virus (COVID-19) zich vermenigvuldigd dan komt het vaak voor dat er een verandering of mutatie plaatsvindt. Vaak is de verandering dermate klein dat het nagenoeg geen invloed heeft op het ziektebeeld of de manier van verspreiding. Maar toch komt het ook voor dat een verandering of mutatie zich anders …

Lees meer

LAMP test – TNO

LAMP test Corona

De LAMP-test kan uitsluitsel geven bij Corona. Sinds het begin van de Corona uitbraak is de LAMP-test, ontwikkeld door het TNO, over de hele wereld steeds populairder geworden. Er kan een betrouwbaar resultaat worden gegeven en de test kan eenvoudig vanuit de auto worden uitgevoerd. Daarnaast is de test gebaseerd op de wetenschappelijke methode van …

Lees meer

PCR test

pcr test

De PCR test is wellicht een van de meest besproken Corona tests in de media. De PCR is een Corona test welke veelvuldig is ingezet bij de GGD teststraten. Net als bij de Antigeen sneltest, wordt er bij een PCR test gebruik gemaakt van een Nasale neus swab (wattenstaaf in de neus). Wat betekent PCR? …

Lees meer